Riksgälden om svenska statsskulden

Riksgälden har redovisat ny statistik kring statens affärer. Statistiken visar att statens betalningar i december 2012 resulterade i ett lägre underskott än beräknat, men statsskuldens andel av BNP är ändå fortsatt på mycket låga nivåer. 

Statskulden är på 32%. Senast statsskulden låg på denna låga nivå var i slutet av 1970-talet så det var ett tag sedan. I absoluta tal uppgick statsskulden till 1 153 miljarder kronor i slutet av 2012 vilket då motsvarar 32 procent av BNP. Det som bidragit mest till den lägre nivån är kraftiga nerdragningar av utgifter under mitten av 90-talet och en stark ekonomisk tillväxt.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: