Siffror från Tillväxtanalys – Konkurser 2012

Siffror från Tillväxtanalys visar att under december månad 2012 försattes 588 företag i konkurs (inkluderat enskilda näringsidkare) jämfört med 620 företag under december 2011, en minskning med 5 procent. Antalet anställda i företag i konkurs uppgick till 1 925 personer jämfört med 5 799 personer december 2011.

Stig Björne

Något förvånande så minskade antalet företagskonkurser med 5 procent under december månad 2012 jämfört med december 2011. Vad gäller den regionala bilden så var antalet företagskonkurser i Stockholms län under december 2012 till 186 stycken jämfört med 185 under december 2011.

I Västra Götalands län försattes 87 företag i konkurs, en minskning med 25 procent.

I Skåne län minskade antalet konkurser med 17 procent och uppgick till 82 stycken.

Vad gäller olika branscher Inom tjänstesektorn försattes 249 företag i konkurs jämfört med 242 företag december 2011. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 121 stycken jämfört med 158, en minskning med 23 procent.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 40 stycken jämfört med 37, vilket innebar en ökning med 8 procent, och inom byggindustrin till 96 stycken jämfört med 113, en minskning med 15 procent.

månad Företag

2011-01

573

2011-02

572

2011-03

700

2011-04

566

2011-05

715

2011-06

586

2011-07

455

2011-08

435

2011-09

474

2011-10

605

2011-11

657

2011-12

620

2011

6 958

2012-01

623

2012-02

623

2012-03

610

2012-04

597

2012-05

740

2012-06

664

2012-07

539

2012-08

506

2012-09

570

2012-10

687

2012-11

724

2012-12

588

2012

7471

För helåret så har konkurserna ökat med drygt sju procent vilket troligen är en effekt av att den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur, det är väl inte osannolikt att siffrorna för 2013 fortsätter på samma förhållandevis höga nivå.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: