Stig Björne: Mervärdessatsningar i samband med förvar av kärnavfall

Stig Björne berättar om SKBs utvecklingsprogram för att skapa tillväxt i Östhammar och Oskarshamn i samband med byggandet av slutförvaret. Även kommande investeringar och vägen till slutförvar.

Källa: Mervärdessatsningar i samband med förvar av kärnavfall. Stig Björne, SKB

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: