Tillväxtverket: Regionala företagsstöd

Tillväxtanalys presenterade en ny rapport som sammanställer tidigare utvärderingar på de regionala företagsstöden.

I rapporten ”En samlad utvärdering av de regionala företagsstöden” har man sammanställt de huvudsakliga resultaten på tidigare gjorda utvärderingar.  Tillväxtanalys menar att de stödgivande aktörernas egna analysaktiviteter bör kompletteras med oberoende utvärderingar baserade på vetenskapliga metoder.

Läs mer om vad Tillväxtverket kom fram till

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: