”Utbildningsstatistisk årsbok” – Många utbildade i Sverige

SCB har kommit med rapporten ”Utbildningsstatistisk årsbok”. Den visar att knappt hälften av Sveriges 4,9 miljoner invånare i åldern 25–64 år har gymnasial utbildning som högsta utbildning.

Stig Björne

I takt med att allt fler läste på gymnasiet under 1990-talet så växte gruppen. Under de senaste åren har dock andelen gymnasialt utbildade planat ut på 45 procent och andelen minskar i takt med att allt fler skaffar sig en högre utbildning. Den absolut vanligaste utbildningsnivån är fortsatt högst tvåårig gymnasieutbildning, drygt 1,2 miljoner personer har det som högsta utbildningsnivå.

Nivå minskar emellertid snabbt då de tvååriga gymnasielinjerna avskaffades i början av 1990-talet.

I åldern 25-64 som i detta fall definieras som yrkesverksam ålder återfinna 1,1 miljoner högutbildade svenskar. Det är fler än var tredje svensk i åldern 25–64 år, 39 procent som har någon form av eftergymnasial utbildning. 24 procent har minst treårig utbildning, vilket motsvarar 1 181 000 personer. I början av 1990-talet hade en tiondel av befolkningen minst en treårig eftergymnasial utbildning. Utbyggnaden av högskolorna under 1990- och 2000-talet har gjort att utbildningsnivå stigit kraftigt. Unga av idag har ett betydligt större utbud av utbildning att välja på än generationerna tidigare.

I befolkningen, 16–64 år, deltar 987 000 i utbildning under andra halvåret 2010, så gruppen studerande är ingen liten grupp, det motsvarar hela 16 procent av de cirka 6 miljoner personerna i befolkningsgruppen. Cirka 100 000 fler kvinnor än män deltar i utbildning – en av anledningarna till att kvinnor också har högre utbildningsnivå än män generellt. Andelen kvinnor som deltar i utbildning är 18 procent jämfört med 14 procent av männen.

Personer i gymnasieåldern, 16–18 år, deltar i utbildning i störst omfattning, 96 procent av 16-åringarna och 17-åringarna samt 93 procent av 18-åringarna studerar. Det rör sig oftast om gymnasieutbildning, men bland 16-åringarna studerar cirka 5 procent i grundskolan.

I övriga åldersgrupper är högskoleutbildning på grund-, avancerad- eller forskarnivå vanligast. Bland 22- och 23-åringar deltar drygt 30 procent av kvinnorna och 22 procent av männen i högskoleutbildning.

Mer statistik finns i utbildningsstatistisk årsbok

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: