Varsel leder inte alltid till uppsägning

År 2012 varslades 66 000 personer om uppsägning från och med januari till och med november. Varslen sker som regel i företag som drar ned på verksamheten. Och vad gäller olika branscher är det tillverkningsindustrin hårt drabbad och man står för 40 procent av alla lagda varsel.

Stig Björne

Men man ska komma ihåg att bland de som varslas blir bara en mindre del av dem som blir inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Den överväldigande majoriteten av dem som hamnar i arbetslöshet utgörs av andra grupper, bland annat av personer som har haft tidsbegränsade arbeten som upphört.

Enligt siffror från Arbetsförmedlingen så endast två av tio varsel som rapporteras in till Arbetsförmedlingen i arbetslöshet. Och bland alla inskrivna arbetslösa utgör de som varslats endast en mindre del. De flesta som blir uppsagda får nytt jobb innan uppsägningen träder i kraft. Men cirka 20 procent av de som varslas om uppsägning blir alltså arbetslösa.

Kortfakta från Arbetsförmedlingen

  • Uppsagda utgör mellan 7 och 30 procent av dem som skrivs in hos Arbetsförmedlingen. Men de tenderar att vara arbetslösa under längre perioder än dem som haft ett tidsbegränsat arbete eller har blivit arbetslösa av andra skäl.
  • 65 775 personer varslades om uppsägning från januari till och med november 2012. Det kan jämföras med samma period 2011, då 41 614 personer varslades.
  • Ungefär två av tio varsel som rapporteras till Arbetsförmedlingen resulterar i arbetslöshet.
  • Alla varsel syns inte i statistiken, då arbetsgivare som varslar färre än fem anställda inte behöver rapportera detta.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: