Archives for februari 2013

Handelsnettot 6,0 miljarder kr januari 2013

I januari var varuexporten 92,1 och varuimporten 86,1 miljarder kr. Handelsnetto blev 6,0 miljarder kr.  Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 6,0 miljarder kr under januari 2013, enligt … [Read more...]

Kraftig ökning av taxeringsvärden i Sverige

Taxeringsvärden har ökat kraftigt i Sverige 2012. Ökningen av småhus var 12% och fritidshus 13%. Detta beror förmodligen på att fastighetsskatten numera är maximerad till runt 6000 kr per år. Stig … [Read more...]

30-timmarsvecka? – Statistik över svenskarnas arbetsvanor

Statistiska Centralbyrån har presenteras statistik över svenskarnas arbetsvanor. Av de som räknas som sysselsatta var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden 30,6 timmar per vecka. Stig … [Read more...]

Bostadsbyggandet minskar

Statistik från SCB visar att det svenska bostadsbyggandet minskar kraftigt. Under 2012 påbörjades byggande av nära 6 000 färre lägenheter i jämförelse med år 2011. Det är  en minskning med närmare 25 … [Read more...]

Konjunkturinstitutet ser ”ljuset”

Myndigheten Konjunkturinstitutet har presenterat sin indikator för utvecklingen i svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin.  Stig … [Read more...]

Priserna står stilla – Inflationstakten noll

Den svenska inflationen är lägre än på mycket länge. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,0 procent i januari. Inflationstakten, förändringen i KPI var 0% de senaste 12 … [Read more...]

Hushållen har fått större resurser – men skillnaderna ökar

Statistiska Centralbyrån har presenterat en analys av hur den ekonomiska utvecklingen sett ut för de svenska hushållen sedan år 1999. Analysen visar att den ekonomiska utvecklingen och därmed … [Read more...]

Svenskt näringsliv – Tecken på vändning?

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,1 procent i december 2012 jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med december 2011 ökade produktionen med 2,1 procent i … [Read more...]

Arbetsförmedlingen: Svagt ökande arbetslöshet

Från januari 2012 till januari 2013 är 17 000 fler arbetslösa, totalt 423 000 personer, vilket motsvarar 8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Av de arbetslösa (enligt Arbetsförmedlingen) … [Read more...]

Arbetsmarknaden stabiliseras?

Under hösten har varslen om uppsägningar varit uppmärksammande i olika sammanhang. Inte minst mot bakgrund av att nivån på varslen kan förebåda hur arbetslösheten kan komma att utvecklas. Därefter … [Read more...]

Företagsklimatet

Den första delen i den årliga undersökningen från Svenskt Näringsliv har publicerats. Denna första del omfattar enkätsvar från Svenskt Näringslivs medlemmar i Sveriges kommuner. Generellt kan sägas … [Read more...]

Stig Björne: AKU kvartal 4

Sysselsättningen i Sverige ökade under det fjärde kvartalet 2012. Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år uppgick till 4 658 000 vilket är 30 000 fler jämfört med samma kvartal 2011. Antalet … [Read more...]

Har konjunkturen vänt?

Handelsbankens senaste prognos för läget i svensk ekonomi under 2013 visar att det inte ser helt nattsvart ut i vare sig Handelsbankens eller SEB:s prognoser över utvecklingen i Sverige. Att kronan … [Read more...]

Arbetskraftsundersökningen 2012

SCB har presenterat sammanställningen för utvecklingen på arbetsmarknaden 2012 i sin AKU för helåret 2012. Helårssiffrorna blir lite lättare att jämföra i de årsvisa förändringarna. Undersökningen … [Read more...]

Premier League – Manchester United vann mot Everton

Planenligt vann Manchester United hemma mot Everton i helgens omgång av Premier League. Uniteds Ryan Giggs blev historisk när han gjorde första målet i 2-0-segern mot Everton på söndagen. Giggs blev … [Read more...]