30-timmarsvecka? – Statistik över svenskarnas arbetsvanor

Statistiska Centralbyrån har presenteras statistik över svenskarnas arbetsvanor. Av de som räknas som sysselsatta var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden 30,6 timmar per vecka.

Stig Björne

Detta är en viss skillnad mot det SCB kallar ”Den överenskomna arbetstiden” som var i genomsnitt 37,1 timmar per vecka 2012. Närmare 77 procent av svenskarna arbetade heltid medan drygt 17 procent lång deltid och drygt 6 procent kort deltid. Inte oväntat var det vanligast bland unga 15-19 år och äldre 65-74 år att arbeta deltid. Den bransch där minst antal har heltid är hotell och restaurang.

De som räknas som sysselsatta var frånvarande (all typ av frånvaro) i genomsnitt 21,0 procent av den avtalade arbetstiden. De vanligaste anledningarna till frånvaro är semester med 9,8 procent av den avtalade arbetstiden, sjukfrånvaro 3,2 procent, föräldraledighet av sjukfrånvaro, 3,2 procent av föräldraledighet och 2,6 procent av helgdagar.

Övertid uppgick till i genomsnitt 1,1 timmar per vecka. Av övertidstimmarna var 0,8 timmar per vecka med ersättning och 0,3 timmar utan ersättning. Under 2012 var det ca 40 procent som arbetade på obekväma arbetstider. Den vanligaste formen av obekväm arbetstid var helgarbete, en tredjedel av de sysselsatta arbetade helg.

Intressant perspektiv att den faktiska arbetstiden inte uppgår till mer än 30 timmar.

Källa: SCB: Den faktiska medelarbetstiden under 2012 var 30,6 timmar per vecka

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: