Arbetsförmedlingen: Svagt ökande arbetslöshet

Från januari 2012 till januari 2013 är 17 000 fler arbetslösa, totalt 423 000 personer, vilket motsvarar 8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Av de arbetslösa (enligt Arbetsförmedlingen) var 228 000 personer öppet arbetslösa medan 195 000 fick aktivitetsstöd. Bland dessa har antalet personer med långa tider utan arbete fortsatt att öka. I januari anmäldes 75 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen vilket är knappt tio procent mer än ett år tidigare.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: