Arbetsmarknaden stabiliseras?

Under hösten har varslen om uppsägningar varit uppmärksammande i olika sammanhang. Inte minst mot bakgrund av att nivån på varslen kan förebåda hur arbetslösheten kan komma att utvecklas.

Därefter steg nivån i oktober till runt 10 000 vilket är tecken på att ekonomin är på nedgång. Det är dock långt ifrån nivåerna under finanskrisen. I Uppsala län är nivån på varslen i januari 2013 på samma nivå som 2012, strax över 100 personer. I Kalmar län är varslen närmare 100 i januari 2013 mot runt 160 2012, en minskning alltså.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: