Bostadsbyggandet minskar

Statistik från SCB visar att det svenska bostadsbyggandet minskar kraftigt. Under 2012 påbörjades byggande av nära 6 000 färre lägenheter i jämförelse med år 2011. Det är  en minskning med närmare 25 procent.

Det är allvarligt när det gäller det minskande bostadsbyggandet i storstadsområdena vilka kraftigt ökar sin befolkning. Bostadsbristen i Stockholm till exempel leder till att priserna på de befintliga bostäderna fortsätter att öka. I längden kommer det att leda till än större problem än det är idag.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: