God konjunktur i restautrangbranschen

Under december år 2012 ökade restaurangbranschens försäljningsvolym med 2,7 procent i jämförelse med december 2011.

Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad år 2011. Totalt sett kan 2012 summeras som ett år med stark tillväxt på den svenska restaurangmarknaden.

Anmärkningsvärt är att tillväxt sker när den svenska ekonomin i stort utvecklas svagt. En förklaring är troligen att momsen på restaurangtjänster från 25 till 12 procent i början av 2012.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: