Handelsnettot 6,0 miljarder kr januari 2013

I januari var varuexporten 92,1 och varuimporten 86,1 miljarder kr. Handelsnetto blev 6,0 miljarder kr.  Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 6,0 miljarder kr under januari 2013, enligt prel-beräkningar.  I januari 2012 var överskottet 10,0 miljarder kr.

Läs mer [SCB]

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: