Hushållen har fått större resurser – men skillnaderna ökar

Statistiska Centralbyrån har presenterat en analys av hur den ekonomiska utvecklingen sett ut för de svenska hushållen sedan år 1999. Analysen visar att den ekonomiska utvecklingen och därmed standarden för svenska hushåll har blivit allt bättre och högre under sedan 1999.

Sett över ett drygt decennium – 1999 till 2011 – ökade den ekonomiska standarden för hushållen i genomsnitt med mer än 40 procent. Uppgången har inte skett för alla hushållstyper och även skillnaderna har blivit större.

Hushållens ekonomiska standard har ökat varje år under 2000-talet. Medianvärdet i befolkningen 2011 låg 41 procent högre än 1999. Ökningen mellan 2010 och 2011 var 3 procent. Det är dock inte alla som har fått det bättre. För personer som är under 20 år har ökningen varit 46 procent, medan de som är 75 år och äldre har haft en ökning på 26 procent.

För förvärvsarbetande (20–64 år) ökade den ekonomiska standarden med 41 procent medan icke förvärvsarbetande hade en ökning på 9 procent. År 2011 hade de icke förvärvsarbetande en ekonomisk standard som låg på 58 procent av vad de förvärvsarbetande hade. År 1999 var motsvarande andel 75 procent.

Klyftorna mellan de båda grupperna har alltså ökat.

De största ökningarna har höginkomsttagarna haft. Genomsnittet ligger på ca 40 procent för perioden. För de tio procent av befolkningen som har högst ekonomisk standard ökade inkomsterna med 55 procent. De tio procent av befolkningen med lägst ekonomisk standard hade en ökning på 21 procent.

Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard ökade från 8,4 procent 1999 till 14,4 procent 2011.

Läs mer på SCB

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: