Konjunkturinstitutet ser ”ljuset”

Myndigheten Konjunkturinstitutet har presenterat sin indikator för utvecklingen i svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. 

Stig Björne

Resultatet sammanställs i rapporten ”Konjunkturbarometern” som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll.

Företagsbarometern frågar drygt 6 000 företag varje månad om hur de upplever nuläget och vad de har för förväntningar om den närmaste framtiden. Fyra gånger om året görs en kvartalsbarometer med fler frågor.

Hushållsbarometern intervjuar varje månad 1 500 svenska hushåll. Frågorna handlar om hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.

Indikatorn steg närmare fem enheter i februari, från 89,9 i januari till 94,7 och ligger fem enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt. Men dock i stigande då den ökar.

Tillverkningsindustrin och privata tjänstenäringar stod ut positivt den här månaden. Resultaten från bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel var neutrala. Konfidensindikatorn för hushållen steg ytterligare i februari.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg med närmare två enheter i februari, från -2,9 till -1,0. Indikatorn ligger nu knappt sex enheter under det historiska genomsnittet. Ökningen beror på hushållens allt mer positiva syn på utvecklingen i svensk ekonomi.

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, – Läget är svagt, – – Läget är mycket svagt.

Läs mer på www.konj.se

Det blir allt fler tecken på en vändning i ekonomin åtminstone temporärt. Problemen i Europa har ju inte direkt fått någon permanent lösning utan är ”uppskjutna”. Hur det ska gå i USA med förhandlingarna i kongressen om ekonomin är också ett stort frågetecken. Men Stockholmsbörsen går ju upp i alla fall.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: