Kraftig ökning av taxeringsvärden i Sverige

Taxeringsvärden har ökat kraftigt i Sverige 2012. Ökningen av småhus var 12% och fritidshus 13%. Detta beror förmodligen på att fastighetsskatten numera är maximerad till runt 6000 kr per år.

Stig Björne

För fritidsbostäder var störst taxeringsvärdeshöjning i Jämtlands län med 25% i förhållande till året innan. Lägsta värde hade Kronobergs län med 4%.

Ett småhus var i genomsnitt 125 kvm. För hus byggda år 2000 och senare bostadsarean 143 kvm. Husen blir större.

Vad gäller tomter för hus var genomsnittet för helårsbostäder i hela riket var 173 kr per kvm tomtarea och de lägsta värdena finns i Västernorrlands län med 21 kr per kvm.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: