Mer pengar till statskassan

Den totala beskattningsbara förvärvsinkomsten för år 2012 ökade med 3% och uppgick till 1 707 miljarder kr. För staten, kommuner och landsting betyder det att skatteunderlaget ökar.

Förklaringen till ökningen var bla av en ökning av den kommunala inkomstskatten. Utdebiteringen av skatter och avgifter ökade med närmare 8 miljarder kr eller 1,4% till 562 miljarder kr. Skattereduktionen för underskott av kapital ökade med nästan 7 miljarder kr till runt 24 miljarder kr. Staten sänker och kommunerna höjer beskattningen av individer.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: