Musikbranschen – en bransch på tillväxt

Tillväxtverkets analys visar att svensk musikbransch går bra. Utomlands ökar efterfrågan på svensk musik och musiklyssnandet i Sverige växer. Musikbranschens totala tillväxt var 4% mellan 2010 och 2011, dvs högre än Sveriges tillväxt i stort. 

År 2011 omsatta branschen ca 6,3 miljarder kr, en ökning på 4% jämfört med 2010. I siffrorna inkluderas försäljning av musik i Sverige och ute i världen. Exporten på drygt en miljard kr står för 16% av den totala omsättningen. Det är en mindre ökning mot året innan.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: