SKB Näringslivsutveckling

SKB Nu är ett dotterbolag till Svensk Kärnbränslehantering AB och SKB Nu bildades som en del av Mervärdesavtalet – en överenskommelse mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner.

Vårt kontor i Oskarshamn hittar du på Varvsgatan 13, och i Östhammar finns vi tills vidare på Drottninggatan 14. När renoveringen av gamla stadshotellet i Östhammars tätort är färdig kommer vi att flytta dit.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: