Stig Björne: De nya strukturfonderna närmar sig…

Programperioden för strukturfonderna närmar sig slutet. Nästa programperiod löper från 2014-2020. Regeringen redovisar nu att man tagit beslut om strukturen för hur man tänker sig genomföra investeringar för tillväxt inom ramen för sammanhållningspolitiken 2014-2020.

Den pågående perioden som avslutas i år omfattar regionalfonden och socialfonden 15 miljarder kronor. I praktiken ska regionalfonden ha 8 regionala program och socialfonden 1 nationellt program. Det nationella programmet ska ha 8 regionala planer i samma geografiska områden som för regionalfonden.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: