Stig Björne: Detaljhandeln i december 2012

December 2012 ökade försäljningsvolymen med 2,5% i jämförelse med samma månad 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,6%. Det visar nya data från HUI Research och SCB. Uppgifterna är kalenderkorrigerade. 

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 0,4% mellan december 2011 och december 2012.

Försäljningen i december, detaljhandelns viktigaste månad, minskade år 2012. Det är första gången sedan 1995 som försäljningen sjunker.

Detaljhandeln som helhet stannade på en tillväxt om 2,1% under helåret 2012.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: