Stig Björne: Tjänstesektorn visar på positiv utveckling

I december 2012 ökade tjänsteproduktionen med 2,2 procent i jämförelse med samma månad föregående år. Den del av tjänstesektorn som ökade produktionen mest är telekommunikation, som är en stor och viktig sektor i Sverige.

Tillväxten i produktion var 8,5 procent. Tjänsteproduktionen inom telekommunikation ökade med 8,5 procent. Produktionen inom hotell och restaurangverksamhet bidrar också med 0,2 procentenheter.

Det är hoppfulla tongångar trots allt från en stor och viktig bransch. En värdemätare på utvecklingen i svensk ekonomi är när varselsiffrorna kommer om en dryg vecka från Arbetsförmedlingen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: