Svenskt näringsliv – Tecken på vändning?

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,1 procent i december 2012 jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med december 2011 ökade produktionen med 2,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Om produktionen räknas i tal som är korrigerade för kalendern (helgdagar etc) så ökade produktionen inom näringslivet med 2,1 procent i december 2012 jämfört med samma månad föregående år.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: