Turismen i Sverige 2012

Tillväxtverkets nya siffror för 2012 visar att besökarna från Väst- och Sydeuropa minskade under 2012 medan besökarna från ”längre bort” har ökat med nära sex procent i jämförelse med 2011.

Totalt sett så ökade turismen något under 2012. 52,8 miljoner kommersiella övernattningar företogs i Sverige under 2012 vilket är en marginell ökning. Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem fortsatte att öka till totalt 19,4 miljarder kronor.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: