Vad SKB Näringslivsutveckling kan göra för ditt företag

SKB Näringslivsutveckling bistår företagare och entreprenörer med att utveckla sin verksamhet i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Vår affärsidé är att stödja tillväxt och utveckling – även nyetablering – av fram för allt mindre och medelstora företag i vårt affärsområde.

SKB Nu är ett dotterbolag till Svensk Kärnbränslehantering AB .SKB Nu bildades som en del av Mervärdesavtalet – en överenskommelse mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner.

Vi är tre anställda: Spiros Toulikas, Jörgen Lönnies och Vd är Stig Björne. Vi är uppbackade ett stort nätverk av konsulter. Vi samarbetar med ALMI, Nyföretagarcentrum, Uppsala Innovation Center, Atrinova, de lokala bankerna i kommunerna med flera.

Vi arbetar främst med företag som inte är lokalmarknadsberoende dvs företag som på olika sätt exporterar från kommunerna. Vår verksamhet ska inte ska bidra till skeva konkurrensvillkor på den lokala marknaden.

Läs mer på MyNewsdesk

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: