Archives for mars 2013

De äldre pressar de offentliga finanserna

Konjunkturinstitutets långsiktiga analys av Sveriges offentliga visar att de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Men utvecklingen av demografin innebär att det krävs mer resurser för att … [Read more...]

Ökande försäljningsvolym i detaljhandeln

Under februari månad 2013 ökade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 3,5 procent i relation till samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköp med 5,3 … [Read more...]

Handelsnettot 7,1 miljarder kr i februari 2013

Utrikeshandeln gav ett överskott på 7,1 miljarder kr under februari enligt preliminära beräkningar från SCB. För samma månad året innan var överskottet drygt fyra miljarder kronor. Värdet på … [Read more...]

Turismen – Besöksnäringen allt viktigare

En ny undersökning från företaget Resurs visar att turisterna gjorde av med mer pengar än någonsin på semester i Sverige 2012. Stig Björne Förra året så spenderade turisterna (svensk och … [Read more...]

Norrmännen köper fler fritidshus i Sverige

En typ av turism består av utländskt ägandet av fritidshus i Sverige. 36 000 fritidshus ägdes av utländska ägare förra året. I jämförelse med för 10 år sedan så är ökningen nästan 100%. Antalet … [Read more...]

Statskulden minskar i relativa tal

År 2012 var statens sparande negativ närmare bestämt -16 miljarder kr. Statens skulder i obligationer minskade med 68 miljarder och statsskuldsväxlarna ökade med 66 miljarder. Stig Björne … [Read more...]

Arbetsmarknaden stabil enligt AKU

Det förekom inga större förändringar på den svenska arbetsmarknaden i början på 2013. I februari uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 597 000. Det totala antalet arbetslösa var mindre … [Read more...]

BNP-tillväxten avtog 2012

Den svenska tillväxten mattades under 2012 och var svagare än åren innan. För helåret 2012 var tillväxten 0,8 procent.  Fjärde kvartalet var den svenska BNP-tillväxten oförändrad, säsongrensad och … [Read more...]

Entreprenörskapsbarometern 2012

Tillväxtverket presenterade resultaten från den nya Entreprenörskapsbarometern som mäter befolkningens attityder till entreprenörskap och företagande. Den visar att 49% av svenska befolkningen i … [Read more...]

Lägre industriproduktion

Det samlade produktionen i det svenska näringslivet minskade med 1% i  januari månad. Den största minskningen stod byggsektorn för och man minskade med drygt fem procent. Industriproduktionen totalt … [Read more...]

Mer deflation – den svenska inflationen minskar

SCB. Sänkta priser på hemelektronik bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Lägre priser på möbler och hushållstextilier bidrog tillsammans nedåt med 0,2 procentenheter. Det som påverkat inflationen … [Read more...]

Bra resultat hos Sveriges Kommuner och Landsting

De svenska landstingen redovisade ett resultat på nära fem miljarder kr för 2012. De svenska kommunerna redovisade ett resultat på 14,1 miljarder kr.  För landstingen är resultatet en klar … [Read more...]

Arbetsförmedlingen om 2012 på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen visade upp ett gott resultat i årsrapporten för 2012. Under året hade Arbetsförmedlingen 22 miljoner kundkontakter och gav möjlighet för 549 000 inskrivna att få ett arbete.  Hos … [Read more...]

Stig Björne: Pendling i Sverige

Statistiska Centralbyråns statistik på pendlingsvanor inom olika yrken visar att flygvärdinnor och maskinbefäl ligger i topp. Lägst antal pendlare var bla förskollärare och maskinoperatörer. Som … [Read more...]

Sveriges befolkning ökar

Statistiken för befolkningsförändringarna i Sverige 2012 har presenterats av SCB. Den visar att Sveriges befolkning fortsätter att öka relativt kraftigt. Under 2012 ökade befolkningen med 73 038 … [Read more...]