Arbetsförmedlingen om 2012 på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen visade upp ett gott resultat i årsrapporten för 2012. Under året hade Arbetsförmedlingen 22 miljoner kundkontakter och gav möjlighet för 549 000 inskrivna att få ett arbete. 

Hos utrikes födda skedde 108,693 övergångar till arbete, vilket kan jämföras med 107,000 året innan. Arbetsförmedlingens ökade antalet kontakter med arbetssökande och arbetsgivare med 16 procent till 22,6 miljoner varav tre miljoner av kontakterna avsåg arbetsgivare. Arbetsmarknadsläget är enligt AF att den senaste tidens utveckling har delvis varit bättre än väntat.” AF pekar på att varslen trots allt minskat och att de lediga jobben har hållit sig på en hög nivå plus att sysselsättningen ökat något.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: