Arbetsmarknaden – Arbetslöshet 8,4%

I januari 2013 var nästan 4,6 miljoner människor i åldern 15-74 år i Sverige sysselsatta, en ökning med nära 60,000 personer. Det var drygt totalt 420,000 arbetslösa vilket ger en arbetslöshet på 8,4%. Andelen sysselsatta var bland män 66,3% och bland kvinnor 62,0%. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4,674 000 i januari 2013. Säsongrensat var mägden arbetslösa personer 405,000. Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5,078 000 i januari 2013.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: