Arbetsmarknaden åt två håll – Arbetslösheten 8,4%

Januari 2013 var ca 4,6 miljoner svenskar i åldern 15-74 år sysselsatta. I jämförelse med samma månad 2012 har det skett en ökning med ca 60 000 personer. Totalt var det drygt 420 000 vilket ger en arbetslöshet på 8,4%. Sysselsättningsgraden var 64,1% för befolkningen 15-74 år.

Andelen sysselsatta var bland män 66,3% och bland kvinnor 62,0%. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år hade en sysselsättningsgrad på 65,5%. Säsongrensade data visar på en svagt positiv trend för antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick arbetslöshetsmängden till 405 000. Arbetslösheten var 8,0%. Under de senaste månaderna har trenden för både antalet och andelen arbetslösa planat ut. Enligt säsongrensade data visar utvecklingen på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: