Arbetsmarknaden stabil enligt AKU

Det förekom inga större förändringar på den svenska arbetsmarknaden i början på 2013. I februari uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 597 000. Det totala antalet arbetslösa var mindre än 430 000.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 157 000 arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 26,4 procent för denna grupp. Av de arbetslösa i åldern 15-24 var 82 000 heltidsstuderande.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: