BNP-tillväxten avtog 2012

Den svenska tillväxten mattades under 2012 och var svagare än åren innan. För helåret 2012 var tillväxten 0,8 procent. 

Fjärde kvartalet var den svenska BNP-tillväxten oförändrad, säsongrensad och jämförd med tredje kvartalet.  I Sverige backade varuexporten rejält vilket delvis kompenserades av en ökad tjänsteexport.  Produktionen inom näringslivet minskade svagt fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, framförallt inom industrin. Tjänsteproduktionen fortsatte att öka och även byggproduktionen utvecklades väl. Varslen på arbetsmarknaden tilltog i inledningen av fjärde kvartalet vilket spädde på osäkerheten.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: