Bra resultat hos Sveriges Kommuner och Landsting

De svenska landstingen redovisade ett resultat på nära fem miljarder kr för 2012. De svenska kommunerna redovisade ett resultat på 14,1 miljarder kr. 

För landstingen är resultatet en klar förbättring än året innan. 17 av landets totalt 20 landsting och regioner redovisade ett positivt resultat. Kommunernas resultat visar på ett överskott på 14,1 miljarder kr, en förbättring med 4,7 miljarder i jämförelse med 2011. Årets resultat ökade med 5,3 miljarder. För år 2012 redovisar cirka 94% av kommunerna positiva resultat före extraordinära poster.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: