De äldre pressar de offentliga finanserna

Konjunkturinstitutets långsiktiga analys av Sveriges offentliga visar att de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Men utvecklingen av demografin innebär att det krävs mer resurser för att hantera allt fler äldre. Enligt Konjunkturinstutet är tidsspannet fram till 2040-talet.

”…med ett realistisk makroekonomiskt scenario och givet de antaganden som görs i Konjunkturinstitutets hållbarhetskalkyler kan hushållens skatter sänkas permanent med 1,1 procent av BNP från och med 2015 vid bibehållet offentligt åtagande”.

Det ingår sedan 2011 i Konjunkturinstitutets verksamhet att göra årliga hållbarhetsbedömningar av de offentliga finanserna. I den senaste rapporten har analyserna av den långsiktiga hållbarheten fördjupats.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: