Entreprenörskapsbarometern 2012

Tillväxtverket presenterade resultaten från den nya Entreprenörskapsbarometern som mäter befolkningens attityder till entreprenörskap och företagande. Den visar att 49% av svenska befolkningen i åldern 18-70 år kan tänka sig att bli företagare. 51% vill inte. 10 procent är företagare idag av svenska befolkningen.

De som är mest positiva till företagande är i den yngsta åldersgruppen 18—30 år där hela 68 procent kan tänka sig bli företagare. Undersökningen  visar att allt fler känner till vad som krävs för att bli företagare. Däremot så minskar andelen som säger att man kan tänka sig att bli företagare.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: