Handeln ökade i januari

Enligt siffror från HUI och SCB ökade i januari 2013 försäljningen i detaljhandeln i löpande priser med 3,1% jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 4,1% och sällanköpsvaruhandeln (skor, kläder, elektronik etc) ökade med 2,3%.

HUI skriver att inom dagligvaruhandeln var försäljningen positiv, men branschens prisökningar gör volymtillväxten svagare. Tunga branscher som elektronik-, kläd- och byggvaruhandeln har utvecklats svagt medan några andra branscher som apoteks-, bok- och optikbranschen har utvecklats starkt.”

Text: Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: