Handelsnettot 7,1 miljarder kr i februari 2013

Utrikeshandeln gav ett överskott på 7,1 miljarder kr under februari enligt preliminära beräkningar från SCB. För samma månad året innan var överskottet drygt fyra miljarder kronor.

Värdet på varuexportens under februari 2013 uppgick till knappt 88 miljarder kronor och varuimporten till 80,5 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 11 procent medan varuimporten minskat med 14 procent jämfört med februari 2012. Värdet på utrikeshandeln har således minskat. Antalet arbetsdagar i februari var en mindre jämfört med året innan.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: