Ingen ökning av producenternas priser

Inflationen i Sverige är låg, men även producenternas priser står stilla enligt statistik från december 2012 – januari 2013.

Stig Björne

Priserna föll med 0,2% på exportmarknaden och 0,4% på importmarknaden. På svenska marknaden ökade priserna med 0,1%. Fjärrvärmen var bidragande till stor del av ökningen på hemmamarknaden medan motverkan av lägre elpriser. Producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk med 0,2% samma period.

Stig Björne

Se även: Vattenfall: Elpriserna fortsätter följer vädret  

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: