Ökande försäljningsvolym i detaljhandeln

Under februari månad 2013 ökade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 3,5 procent i relation till samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköp med 5,3 procent.

Dagligvaruhandeln minskade med 0,4 procent och sällanköp minskade med 2,1 procent. Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,0 procent mellan januari 2013 och februari 2013. Trots en svag februarimånad har inledningen på året börjat bra.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: