SCB: Framtida brist på ingenjörsutbildade

Enligt SCB:s analys kan det bli brist på hela 30,000 ingenjörsutbildade om drygt 15 år trots att utbildningen har blivit mer populärt under de senaste åren. Orsaken är ett minskat antal som fullföljer utbildningen och stora pensionsavgångar.

Höstterminen 2012 började 7 000 studenter på yrkesprogram som leder till civilingenjörsexamen. Det är den högsta nivå sedan år 2002. Det har ju länge varit känt att arbetsgivare har upplevt att det är brist på yrkeserfarna ingenjörer och andra personer med teknisk kompetens.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: