Statistik: Minst fattigdom i Sverige och Luxemburg i EU

Ny EU-statistik presenterasd av SCB visar att drygt 1% av svenskarna lever i en allvarlig materiell fattigdom. Genomsnittet för EU-länderna är 9%. Främst de arbetslösa lever i denna misär.

Värst är situationen i Lettland och Bulgarien med 31 respektive 44 procent. De två länder som har minst andel är Sverige och Luxemburg.

En individ som klassats leva i en allvarlig materiell fattigdom har inte råd med minst fyra av nio saker som exempelvis att kunna betala oförutsedda utgifter, kunna betala sina skulder eller att åka på semester en vecka om året.

EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions) är en statistisk undersökning som genomförs årligen i EU samt ytterligare några länder. Undersökningen är i Sverige sedan 2008 en del av Undersökningarna av Levnadsförhållanden.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: