Sveriges befolkning ökar

Statistiken för befolkningsförändringarna i Sverige 2012 har presenterats av SCB. Den visar att Sveriges befolkning fortsätter att öka relativt kraftigt. Under 2012 ökade befolkningen med 73 038 personer och uppgick vid årsskiftet till 9 555 893. Inte så långt från 10 miljoner med andra ord.

Tittar man på kommunnivå så visar det sig att 159 av 290 kommuner hade en folkökning under 2012. 129 hade en folkminskning och två hade oförändrad befolkning. Räknat i relativa tal – procentuellt – så hade Sundbyberg den största befolkningsökningen. I dagsläget så har man passerat 40 000 invånare. Huddinge kommun sprängde redan vid halvårsskiftet 100 000-gränsen och hade vid årets slut ett invånarantal på 101 010. Norrköping som länge varit den åttonde största kommunen i landet, och 2011 passerades av Helsingborg, tog 2012 tillbaka plats nummer åtta och Helsingborg är nu nummer nio.

Andra kommuner som har passerat invånargränser är Österåker som översteg 40000, Solna översteg 70 000 och Kristianstad som översteg 80 000 invånare.

Läs mer på www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: