Archives for april 2013

Lägre import- och producentpriser

Det blir allt billigare i producentledet. Producentpriserna sjönk med 1,1% från februari till mars. Importmarknaden sjönk med 3,2% och exportmarknaden med 1,9%. Orsaken är den ökade kronans värde. På … [Read more...]

Ökad tillväxt av utlåning

De monetära finansinstitutens utlåning till icke-finansiella företag var i mars 1 887 miljarder kr. Där har det skett en ökning med drygt 60 miljarder kronor jämfört med mars 2012. Lån med säkerhet i … [Read more...]

Ungdomsarbetslösheten

DN tar upp ungdomsarbetslösheten, hur stor är den och hur mäts den? Enligt ILO-reglerna har Sverige en ungdomsarbetslöshet om c:a 25%, inklusive alla heltidsstuderande. Om dessa plockas bort ur … [Read more...]

AKU mars – arbetslösheten ökade

Enligt AKU ökade arbetslösheten med 0,8% i jämförelse med mars 2012. Antalet sysselsatta i mars 2013 i åldern 15-74 uppgick till 4 643 000. Antalet arbetslösa uppgick till 448 000, vilket motsvarar en … [Read more...]

Kostnaderna för socialt skydd minskar

SCB rapporterar om kostnaderna för de sociala trygghetssystemen. Dessa har minskat med 1 procent i relation till BNP  från 30,4 procent 2010 till 29,4 år 2011. Totalt sett har utgifternas andel … [Read more...]

Ökad produktion inom näringslivet

I februari 2013 ökade produktionen i näringslivet med 1,1% jämfört med januari. Alla delsektorer bidrog till uppgången.  Jämfört med perioden december-februari, och närmast föregående … [Read more...]

Befolkningsprognos – Större andel äldre i Sverige

SCB har gjort en ny befolkningsprognos för riket. Den visar bland annat att vi kommer att leva allt längre – åtminstone de som föds idag. Nästan två tredjedelar av flickorna och nästan sex av tio … [Read more...]

Nyföretagandet i Sveriges kommuner

I slutet av mars kom rankingen av nyföretagandet i Sveriges alla 290 kommuner. Det är Nyföretagarcentrum som tar fram statistiken kring detta. Sett till antalet nya företag per 1000 invånare så … [Read more...]

Entreprenörskapsforum – Svenska företag i en globaliserad värld

Entreprenörskapsforum anordnade den 21 mars en konferens kring ”svenska företag i en globaliserad värld”. Konferens baserades på fem rapporter som Globaliseringsforum hittills levererat. Diskussioner … [Read more...]

Sverige – bäst enligt Social Progress Index?

Ett nytt alternativt jämförelseindex - Social Progress Index - har placerat Sverige som nummer ett i världen. Det nya indexet och mäter sociala faktorer som mäter levnadsstandard.  Statistiken … [Read more...]

Svenska företag i en globaliserad värld

Entreprenörskapsforum anordnade den 21 mars en konferens kring ”svenska företag i en globaliserad värld”. Konferens baserades på fem rapporter som Globaliseringsforum hittills … [Read more...]

Ökning av tjänsteproduktionen

Produktionen av tjänster i Sverige steg med drygt två procent under februari 2013 i jämförelse med februari 2012. Sett till fast priser och kalenderkorrigerat har produktionen av tjänster inom … [Read more...]

Uppåt för restaurangförsäljningen

Det går allt bättre i restaurangbranschen. Branschens försäljningsvolym ökade 1,5% i februari 2013, jämfört med samma månad 2012. Bäst gick det för kaféerna, som ökade med 6,8% och därefter … [Read more...]

Kommunal översiktsplanering som tillväxthinder?

Tillväxtanalys fick regeringens uppdrag att analysera möjligheter och problem med att använda fysisk planering som verktyg för lokalt- och regionalt tillväxtarbete. En särskilt viktig infallsvinkel … [Read more...]

Mer pengar till universitetsforskning

Det blir mer pengar till forskning vid Sveriges universitet och högskolor enligt en färsk prognos från SCB. Medlen till forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten beräknas uppgå till 31,5 … [Read more...]