AKU mars – arbetslösheten ökade

Enligt AKU ökade arbetslösheten med 0,8% i jämförelse med mars 2012. Antalet sysselsatta i mars 2013 i åldern 15-74 uppgick till 4 643 000. Antalet arbetslösa uppgick till 448 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,8%.

Med hänsyn taget till kalender/säsongseffekter så var antalet sysselsatta 4 690 000 i mars 2013 vilket ger en sysselsättningsgrad på 65,6 procent. Räknat på samma sätt var antalet arbetslösa 428 000 personer. Andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,4%. Arbetslösheten ökar långsamt. Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 118 000 i mars 2013.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: