Befolkningsprognos – Större andel äldre i Sverige

SCB har gjort en ny befolkningsprognos för riket. Den visar bland annat att vi kommer att leva allt längre – åtminstone de som föds idag. Nästan två tredjedelar av flickorna och nästan sex av tio pojkar att finnas kvar i livet vid 90 års ålder av de som föds idag.

Då är tidpunkten 2103. Det är också fler som kommer att uppnå 100 års ålder. Enligt SCB:s beräkningar blir 11 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna som föds i år minst 100 år.

Idag 2013 finns det nästan en halv miljon som är äldre än 80 år i Sverige. Om två decennier kommer denna grupp att uppgå till mer än 800 000 och när vi närmar oss 2050 kommer antalet att var mer än en miljon personer. Då beräknas närmare en av tio i befolkningen vara 80 år eller äldre mot dagens var tjugonde.

Sverige kommer till år 2017 ha en befolkning om mer än 10 miljoner. Befolkningsökningen från nio till tio miljoner har tagit 13 år vilket är unikt snabb i modern tid. Enligt SCB:s prognos beräknas vi nå 11 miljoner runt 2040 alltså om drygt 25 år vilket är en betydligt långsammare befolkningsökning. Den senaste tidens snabba folkökning kan delvis förklaras av stor invandring.

De närmaste åren antas invandringen ligga på fortsatt höga nivåer. I år beräknas antalet invandrare bli 117 000. Det är 66 000 fler än antalet utvandrare. Folkökningen förklaras också av många födda barn. År 2012 föddes nästan 113 200 barn och antalet kommer att öka fram till början av 2020-talet. En anledning är att de stora födelsekullarna födda runt 1990 kommer upp i barnafödande åldrar.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: