Kommunal översiktsplanering som tillväxthinder?

Tillväxtanalys fick regeringens uppdrag att analysera möjligheter och problem med att använda fysisk planering som verktyg för lokalt- och regionalt tillväxtarbete. En särskilt viktig infallsvinkel var att analysera möjligheter och hinder för att öka integrationen mellan kommunala översiktsplaner och regionala utvecklingsprogram.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: