Konvergenskriterierna: Offentliga sektorns finansiella sparande negativt

SCB har publicerat den svenska offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier 2012. Den offentliga sektorns finansiella sparande hade ett negativt sparande om 18 miljarder kr år.

Detsamma gäller det offentliga sparandet i relation till BNP – minus en halv procent. Trots de senaste årens ekonomiska instabilitet i omvärlden klarar Sverige liksom tidigare år EU:s konvergenskriterier med god marginal. Bruttoskulden för den offentliga sektorn, definierad enligt samma kriterier, ökade med 13 miljarder kronor under 2012, efter att ha ökat med 29 miljarder kronor under 2011.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: