Kostnaderna för socialt skydd minskar

SCB rapporterar om kostnaderna för de sociala trygghetssystemen. Dessa har minskat med 1 procent i relation till BNP  från 30,4 procent 2010 till 29,4 år 2011. Totalt sett har utgifternas andel av BNP minskat från 37,3 procent 1993 till 29,4 procent 2011.

Kostnaderna som var störst var för ålderdom samt hälso- och sjukvård. Den betalda sjukledigheten ökar för första gången sedan 2003, vilket till största delen förklaras av sjukpenningen som ökar med 14,8 procent mellan åren 2010 och 2011. Kostnaderna för ålderdom ökade med drygt 10 miljarder.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: