Mer pengar till universitetsforskning

Det blir mer pengar till forskning vid Sveriges universitet och högskolor enligt en färsk prognos från SCB. Medlen till forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten beräknas uppgå till 31,5 miljarder kronor 2013, vilket motsvarar 3,8 procent av statsbudgeten.

Medel till forskning och utveckling uppgår till totalt 31,5 miljarder kronor enligt prognosen. Ändamålet allmän vetenskaplig utveckling väntas öka med drygt 1 miljard kronor mellan år 2012 och 2013. De största mottagarna av dessa medel är universitetet och högskolor samt Vetenskapsrådet.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: