Ökad produktion inom näringslivet

I februari 2013 ökade produktionen i näringslivet med 1,1% jämfört med januari. Alla delsektorer bidrog till uppgången. 

Jämfört med perioden december-februari, och närmast föregående tremånadersperiod ökade produktionen (säsongskoriggerad) inom näringslivet med 0,3&. ”Produktionsindex över näringslivet”, är nytt och publicerades första gången i december 2012.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: