Ökad tillväxt av utlåning

De monetära finansinstitutens utlåning till icke-finansiella företag var i mars 1 887 miljarder kr. Där har det skett en ökning med drygt 60 miljarder kronor jämfört med mars 2012. Lån med säkerhet i flerbostadshus uppgick till 569 miljarder.

Utlåningen till hushåll var 4,6 procent under mars och det är status quo jämfört med februari. Utlåningen till hushåll från MFI var ca 2,8 miljarder kronor. En uppgång med 119 miljarder jämfört med mars 2012.  Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal hos MFI uppgick i mars till 3,11 procent vilket kan jämföras med 3,15 procent i februari.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: